Kako promeniti ime blagajnika?

Nakon aktivacije modula Blagajna, upišemo ime blagajnika koje se evidentira u Šifarniku > Blagajna

Bilo kada možemo da promenimo ime blagajnika pomoću sledećih koraka: 

Šifarnici > Blagajna > Kliknemo na konkretnu blagajnu > Uredi > Promenimo blgajnika > Sačuvamo

Novo ime blagajnika će se ispisati na novonapravljenim dokumentima (prilivi, odlivi, blagajnički dnevnik).


U ovom tekstu