Storno konačnog računa

Kako bi uradili storno konačnog računa, na samom računu kliknemo na opciju Kopiraj>u knjižno odbrenje:

Na sledećem linku možete pročitati detaljno uopšteno upustvo za storniranje račune gde se pominje mogućnost otvaranja nove, posebne numeracije za storno račune i podešavanja štampe za storno račun: https://help.minimax.rs/help/storniranje-elektronskog-racuna

dobijamo storno konačnog računa: imamo artikal koji prodajemo sa količinom predznak minus i artikal tip avans sa pozitivnom količinom i vezom ka povezanom avansnom računu:

Nakon storniranja prvobitnog konačnog računa, možemo uraditi novi konačni račun gde ćemo ponovo dobiti mogućnost povezivanja na prvobitni avansni račun:


Napomena:

Kada imamo situaciju da je avansni račun, konačni račun i storno konačnog računa u istom obračunskom periodu PDV-a, potrebno je na nalogu za knjiženje konačnog računa izmeniti podatke na redu za PDV (samo u slučaju istog perioda!).

1. Obrisati na X na kraju reda, red za polje 3.9 POPDV :


2. Kroz opciju Uredi > Podaci za PDV:

kliknuti na olovčicu na redu, kako bi uredili podatke:

i uneti iznos PDV koji čini razliku između obračunatog PDV na osnovu konačnog računa umanjenu za iznos PDV na avansnom računu :

Kliknuti na opciju Sačuvaj PDV, pa zatim Sačuvaj (nalog za knjiženje).

U ovom tekstu