Štampanje putnih naloga

Štampanje naloga za službeno putovanje:

  1. Na pregledu svakog putnog naloga imamo opciju štampanja tog konkretnog  naloga klikom na  Štampanje
  2. Možemo odjednom štampati i veći broj naloga.


Za grupno štampanje naloga izaberemo Poslovanje > Službena putovanja > Alati > Štampanje naloga.

  • Štampanje naloga možemo ograničiti po radnicima, periodu izdavanja i rednom broju naloga.
  • Ukoliko ne odaberemo radnika, program će naručiti štampu za sva službena putovanja u periodu koji smo odredili.  Ova štampa će se prikazati u Odloženim obradama.

Štampanje naloga za svakog radnika

1. Ako želimo da štampamo naloge za određenog radnika, tada:

  • Izaberemo Radnika iz padajućeg menija.
  • U polju Datum od program predlaže početak tekuće poslovne godine, a u polju Datum do predlaže datum zadnjeg putnog naloga za tog radnika.
  • Ako ništa ne promenimo, štampaće se svi nalozi iz tekuće poslovne godine za izabranog radnika.

2. Naloge možemo dodatno ograničiti sa brojevima putnih naloga.

  • Štampaće se samo nalozi koji su izdati u izabranom vremenskom periodu i imaju odgovarajuće redne brojeve naloga.
  • Kliknemo na Naruči štampu.
  • U odloženim obradama će se pripremiti PDF datoteka sa svim nalozima za izabrane kriterijume.
U ovom tekstu