Kursne razlike na Godišnjim obradama


Na ovom koraku program radi kursne razlike za sva konta gde postoje knjiženja sa dve i više novčanih  jedinica . Program pravi razliku kod kursiranja finansijskih konta (npr. 2449,2419) od saldakonta (konta gde je stranka obavezan podatak, npr.kupci, dobavljači). Finansijska konta > program za svaki konto gde postoje knjiženja sa dve ili više novčanih jedinica, za svaku novčanu jedinicu posebno kursira ukupno duguje u stranoj valuti i ukupno potražuje u stranoj valuti sa srednjim kursom NBS na dan 31.12. i ukoliko postoji kursna razlika - doknjižava je. Preduslov da ovo funkcioniše ispravno je knjiženje u toku godine gde se za  konta sa više novčanih jedinica unosi podatak i o iznosu strane novčene jedinice i dinarsku protittvrdnost.

Saldakonta > program za svaki konto za svaku stranku,gde postoje knjiženja sa dve ili više novčanih jedinica, kursira sve otvorene stavke sa srednjim kursom NBS na dan 31.12.U ovom tekstu