Obračun zarade na osnovu boda na sat i boda za mesec

Kroz Šifarnici>Radnici , prilikom unosa podataka za radnika u delu Podaci za lična primanja>Obračun satnice iz , možemo izabrati :

Obračun satnice iz: Bod na sat i uneti vrednost boda po satu (koeficijent):

 

Vrednost boda unosimo na obračunu plate (1. korak obračuna), u delu <Ostali podaci>:

U ovako podešenom obračunu dobijamo vrednost po času = broj bodova po satu *vrednost boda/sat:

Obračun satnice iz: Bod za mesec i uneti vrednost boda za mesec:

Vrednost boda unosimo na obračunu plate (1. korak obračuna), u delu <Ostali podaci>:

U ovako podešenom obračunu dobijamo vrednost po času = broj bodova za mesec  *vrednost boda za mesec / mesečni fond sati, odnosno broj bodova za mesec *vrednost boda za mesec = bruto 1:


U ovom tekstu