Masovne obrade u otvorenim stavkama

Kroz Poslovanje>Otvorene stavke imamo mogućnost masovne obrade podataka. Ta opcija je omogućena za masovno zatvaranje otvorenih stavki, masovno zaokruživanje na stotine i IOS.


  I. Masovno zatvaranje otvorenih stavki:

 Obrada omogućava automatsko zatvaranje knjiženja otvorenih stavki. Program (počevši od najstarijeg knjiženja) pronalazi knjiženja koja se podudaraju i međusobno ih zatvara:

 1. Prvo zatvara kniženja sa istom vezom za plaćanje i jednakim otvorenim iznosom

 2. zatim zatvara knjiženja sa jednakom vezom za plaćanje

 3. zatim zatvara knjiženja sa jednakim otvorenim iznosom

 4. zatim zatvara knjiženja ne gledajući vezu za plaćanje i iznos.

 • Prvo izaberemo opciju Masovno zatvaranje otvorenih stavki

 • Vršimo izbor redova i popunimo polje Napomena naloga za knjiženje za datum do i označimo ukoliko nam je potrebna Napomena za kompenzaciju


 • Dobijamo pregled izabranih redova:


 • Poslednji korak - Obrada i izveštaj

II. Masovno zaokruživanje na stotine:

Obrada omogućava formiranje naloga za knjiženje Zaokruživanja na stotine na osnovu unešenog iznosa knjiženja, koji se može izjednačiti.

 • Prvo izaberemo akciju  Zaokruživanje na stotine:


 • Vršimo izbor redova i unosimo podatke u polja:

Unosimo Napomena naloga za knjiženje za datum do  i Najveći iznos zaokruživanja

 • Dobijamo pregled izabranih redova:

 • Na sledećem koraku unosimo Datum naloga za knjiženje:


 • U poslednjem koraku dobijamo nalog za knjiženje Zaokruživanje na stotine.


 III. Opcija IOS :

Kroz ovu opciju masovne obrade imamo mogućnost izbora tri akcije:

 1. Štampa Opomena - omogučava masovnu štampu opomena našim dužnicima. Sam izgled štampe opomene možete urediti prilikom pokretanja masovne štampe opomena ili pre toga kroz Podešavanje štampe. Detaljno o podešavanju štampe možete pogledati Ovde.
 2.  Štampa IOS-a. Detaljno možete pogledati Ovde.
 3. Štampa otvorenih stavki. Detaljno možete pogledati Ovde.
U ovom tekstu