API - za programere

Minimax API

Minimax API je RESTful web servis koji vam omogućava da se povežete sa spoljnim aplikacijama za različite potrebe korišćenja. Omogućava vam da koristite određene funkcije koje su ugrađene u minimax. Tehnička dokumentacija za Minimax API je dostupna na sledećem LINKU

Koristeći API slažete se sa uslovima korišćenja Minimax API uslovi korišćenja


Eksterni programeri


Ako sami razvijate povezivanje preko API, po uspešnoj saradnji u Minimax obratite se podršci(preko zahteva za pomoć ili na podrska@seyfor.rs) da biste dobili podatke klijenta/kupca za povezivanje.


Podaci za prijavu

 Prijavite se u Minimax i u delu moj profil kliknete na uredi osnovne podatke da bi vam se otvorio Saop nalog. U donjem delu kliknete na dugme Nova aplikacija. Unesete u prozoru naziv aplikacije, korisničko ime i lozinku sa kojom bi se kao korisnik prijavljivali na API.


Uređivanje podešavanja u programu

Na podešavanju pakete mora biti čekiran API a na podešavanju korisnika treba da korisnik ima prava API na nekoj od organizacija sa kojom se povezuje.


Primer

Korisnički primer:


 1. Za authentication se koristi protokol  OAuth2 (članakk OAuth 2 Simplified).
 2. Najpre se prijavite u AUT sa podacima klijenta/kupca(ID-em klijenta) i sa korisničkim imenom i šifrom koje ste uneli  na Saop-ovom nalogu (gledaj Autentikacija korisnika), da dobijete token. Dobijeni token koristite pri svakom pozivu API metode.
 3. Primer u PHPju
<?php 
$params = array(
  'client_id'=> 'ClientId',
  'client_secret'=> 'ClientPassword',
  'grant_type'=> 'password',
  'username'=> 'UserName',
  'password'=> 'UserPassword',
  'scope' => 'minimax.rs');

$request = array(
  'http' => array(
    'method'=> 'POST',
    'header'=> array(
      'Content-type: application/x-www-form-urlencoded',
      ),
    'content'=> http_build_query($params),
    'timeout'=> 10
    )
  );

if (!$response = file_get_contents('https://moj.minimax.rs/RS/aut/oauth20/token', false, stream_context_create($request))) {    
  die('auth error');
}

$token = json_decode($response);
$request = array(
  'http' => array(
    'method'=> 'GET',
    'header'=> 'Authorization: Bearer ' . $token->access_token,
    'timeout'=> 10
    )
  );
if (!$response = file_get_contents('https://moj.minimax.rs/RS/api/api/currentuser/orgs', false, stream_context_create($request))) {
  die('orgs error');
}
 $orgs = json_decode($response, true); print_r($orgs);
?>


Upotreba podataka RowVersion

Prilikom ažuriranja zapisa i pri nekim akcijama, javljaju se podaci RowVersion, koji služe ažuriranju najnovije verzije zapisa. Podaci se dobijaju čitanjem objekta preko pripadajuće GET metode za čitanje pojedinog zapisa.

U primeru, da se  zapis u međuvremenu promenio, interfejs vraća povezanu grešku:

Concurrency error - record changed by another action (RowVersion)
U ovom tekstu