Masovne obrade u otvorenim stavkama

Opcija <Masovne obrade> u otvorenim stavkama omogućava automatsko zatvaranje otvorenih stavki i automatsko zaokruživanje na stotine.

 • Na prvom koraku vršimo izbor akcije :  Zatvaranje otvorenih stavki ili  Zaokruživanje na stotine

  I. Zatvaranje otvorenih stavki:

 Obrada omogućava automatsko zatvaranje knjiženja otvorenih stavki. Program (počevši od najstarijeg knjiženja) pronalazi knjiženja koja se podudaraju i međusobno ih zatvara:

 1. Prvo zatvara kniženja sa istom vezom za plaćanje i jednakim otvorenim iznosom

 2. zatim zatvara knjiženja sa jednakom vezom za plaćanje

 3. zatim zatvara knjiženja sa jednakim otvorenim iznosom

 4. zatim zatvara knjiženja ne gledajući vezu za plaćanje i iznos.

 • Na drugom koraku vršimo izbor redova i popunimo polje Napomena naloga za knjiženje za datum do i označimo ukoliko nam je potrebna Napomena za kompenzaciju


 • Na trećem koraku imamo Pregled izabranih redova:


 • Izborom Napred dobijamo poruku koju ukoliko želimo da nastavimo aktivnost potvrđujemo:


 • U poslednjem koraku imamo Obradu i izveštaj

II. Zaokruživanje na stotine:

 • Na prvom koraku vršimo izbor akcije :    Zaokruživanje na stotine

Obrada omogućava formiranje naloga za knjiženje Zaokruživanja na stotine na osnovu unešenog iznosa knjiženja, koji se može izjednačiti.

 • Na drugom koraku vršimo izbor redova i unosimo podatke u polja:

Unosimo Napomena naloga za knjiženje za datum do  i Najveći iznos zaokruživanja

 • Na trećem koraku imamo Pregled izabranih redova:

 • Na četvrtom koraku unosimo Datum naloga za knjiženje:

 • Izborom Napred dobijamo poruku koju ukoliko želimo da nastavimo aktivnost potvrđujemo:

 • U poslednjem koraku dobijamo nalog za knjiženje Zaokruživanje na stotine.


U ovom tekstu