Knjiženje proizvodnje kroz radne naloge

Dokumenta koja nastaju iz radnog naloga, kao i dokumenta koja unesemo kroz modul <Zalihe> kao izdavanje ili prijem u/iz proizvodnje imaju automatska knjiženja na klasi 9.


U šifarniku artikla prilikom unosa tipa artikla: proizvod program automatski predlaže konto Zaliha veleprodaje konto 9600 – Zalihe gotovih proizvoda

Kada je tip artikla: Poluproizvod  onda je predloženi konto 9580 - Poluproizvodi osnovne delatnosti


Napomena: Ukoliko za proizvod program nudi konto 1200 - Gotovi proizvodi, savet je da se ovaj konto zameni sa kontom 9600. Takođe, ako je predložen konto za poluoproizvod 1100 - Nedovršena proizvodnja, savet je da se ovaj konto zameni kontom 9580.

Nakon potvrđivanja radnog naloga, da bismo proknjižili proizvodnju potrebno je da kliknemo na opciju:

  • Kopiraj > U izdavanje 
  •  I Kopiraj > U prijem.

 Ovim opcijama pravimo promete na zalihama.


Kopiraj > U izdavanjeOvim formiramo promet na zalihama - izdavanje artikala (razduživanje materijala) u proizvodnju na osnovu sastavnice koja je uneta na podešavanju artikla.Program automatski knjiži ovaj dokument:


Isto knjiženje dobijamo ukoliko direktno u modulu Zaliha unesemo ručno izdavanje u proizvodnju (bez radnog naloga). Zalihe > Nov >  izdavanje > Podvrsta prometa: u proizvodnju. Na ovaj način preskačemo rad sa radnim nalozima.


Da je u sastavnici proizvoda pored materijala postojao i artikal podešen kao poluproizvod nalog za knjiženje na osnovu ovog dokumenta bi izgledao kao na slici ispod:
Kopiraj > U prijem


Kroz radni nalog potrebno je napraviti prijem gotovih proizvoda na zalihe kroz opciju Kopiraj > U prijem


Ovim formiramo dokument prijema proizvoda na zalihe:


Program automatski knjiži ovaj dokument:Isto knjiženje dobijamo ukoliko direktno u modulu Zaliha unesemo ručno prijem iz proizvodnje (bez radnog naloga). Zalihe > Nov >  Prijem > Podvrsta prometa: iz proizvodnje. Na ovaj način preskačemo rad sa radnim nalozima.


U ovom nalogu konto knjiženja zaliha povlači sa podešavanja artikla (proizvod 9600).U ovom tekstu