Obračun PDV (primeri)

Na slici ispod su primeri mogućeg neslaganja podataka obračunatog PDV-a i/ili stanja na kontu i dobijenih knjiženja. 

Ovo je kod naloga za knjiženje izdatog računa:

 

 

Ovo su primeri kod primljenog računa

 

NAPOMENA

Upozorenje koje se u tabeli spominje je ovo:

 

 

SAVET

 

U ovom trenutku nemamo automatsko preknjižavanje konta PDV kada je različit period naloga za knjiženje i obračuna PDV

To je razlog zbog koga se u velikoj većini slučajeva javlja razlika konta i obračuna u jednom PDV obračunskom periodu.

 

Pratite svoje račune, NZK uredite u ovim situacijama pa kada imate pravo da obračunate PDV napravite novi nalog i preknjižite

U ovom tekstu