Knjižno odobrenje - primljeni računi

Ako imamo samo finansijsko primljeno knjižno odobrenje, onda popunjavamo primljeni račun na sledeći način (koraci: Poslovanje > Primljeni računi > +Nov):

1. Redni broj računa:
Za primljene račune možemo odrediti više knjiga, koje će se odvojeno numerisati. Ako to uradimo u podešavanjima numerisanja dokumenata, prilikom unosa primljenog računa pojaviće se dodatno polje za izbor knjige primljenih računa odnosno numeracije.
Npr za knjižno odobrenje je to zgodna opcija: numeracija dokumenta

2. Dobavljač

3. Datum računa: taj podatak se prikazuje u Knjizi PDV-a.

4. Datum prometa: taj podatak predstavlja datum naloga za knjiženje i prenosi se u stavke obaveze.

5. Datum dospeća: taj podatak se prenosi u stavke obaveze i na nalog za plaćanja.
Ovde možemo uneti broj dana i program će datumu računa dodati određeni broj dana i upisati u polje datum dospeća.

6. Datum prijema: taj podatak određuje poreski period u knjizi PDV-a, ukoliko je kod njega stavljena tačka.
Ukoliko je kod nekog drugog datuma (računa ili prometa) stavljena tačka po tom datumu će račun ući u PDV evidencije. 

7. Iznos: predstavlja iznos za plaćanje, osim kod računa koji je KNJIŽNO ODOBRENJE, TU JE IZNOS U MINUSU!
Unesete -xy i program to posle prenese u osnovicu i PDV kad odaberemo rashod.

8. Valuta: Taj podatak se prenosi u stavke obaveze prema dobavljaču. Predlaže se na osnovu podešavanja određenog dobavljača, gde se određuje valuta. U slučaju da nije u pitanju domaća valuta, prilikom unosa primljenog računa pojaviće se polje sa predloženim kursom (srednji kurs NBS) i preračunati iznos u domaćoj valuti na datum prometa računa.

9. Broj računa: To je originalni broj primljenog računa/knjižnog odobrenja. Prepišite ga iz opštih podataka primljenog računa (taj podatak se prenosi u opis naloga za knjiženje, u knjiženja i na nalog za plaćanje). 

10.  Plaćanje - postoje sledeće opcije:

  • Platio radnik: sa spiska izaberite radnika i napraviće se knjiženje obaveze prema tom radniku. Radnike unosite i uređujete u Šifarnici> Radnici.
  • Sa drugim računom: sa spiska izaberite račun kojim je izmirena obaveza (na primer plaćanje računa za troškove koji su plaćeni kreditnom karticom).
  • Blagajna: sa spiska izaberemo vrstu odliva blagajne i upišemo datum. Nakon potvrđivanja računa automatski će se napraviti odliv blagajne i istovremeno će se zatvoriti obaveza.
  • Nema naloga za plaćanje: neće se napraviti nalog za plaćanje
  • Zatvaranje: dobijamo opciju da zatvorimo knjižno odobrenje sa prvobitnim primljenim računom (na koji se odobrenje odnosi)


11. Unos rashoda: idemo na + Nov rashod.
Rashodi utiču na knjiženje primljenih računa i određuje kako će se neki primljen račun evidentirati u računovodstvene i poreske evidencije.
Kada je u pitanju finansijsko knjižno odobrenje vrsta rashoda treba da bude Redovan rashod.
Odaberete rashod a kad je knjižno odobrenje u pitanju program sam prenese osnovicu i PDV sa predzankom minus.

U ovom tekstu