Poređenje datuma između prijema i primljenih računa

Kroz korake: Poslovanje > Zalihe > Pribor > Upoređivanje dokumenta


Dobijamo pregled Poređenje datuma između prijema na zalihama i primljenih računa.

Na ovom pregledu možemo proveriti datume što je korisno ukoliko u različitim periodima dobijamo otpremnice od dobavljača i primljen račun.


U ovom tekstu