Iskazivanje popusta u cenovnicima

U šifrarniku cenovnika sada možemo dodati popust na prodajnu cenu kod željenog artikala i program će nam u cenovniku na redu tog artikla prikazati prodajnu cenu, % popusta i novu kolonu Konačna cena (tj. cena sa popustom).

Prilikom unosa reda na izdatom računu predlagaće Vam se prodajna cena, popust i vrednost sa popustom za taj artikal.


U ovom tekstu