Uređivanje stranke

1. U šifarniku stranke pronađemo i izaberemo stranku, kojoj želimo da menjamo podatke tako što kliknemo na naziv stranke.

2. Kliknemo na Uredi.

3. Uredimo podatke stranke.

4. Kliknemo na dugme Sačuvaj.

Napomena: Ispravljeni odnosno dopunjeni podaci će biti vidljivi na svim novim dokumentima.

Ako želimo da se ti podaci prikažu na postojećem dokumentu, modamo ga otkazati, ponovo izabrati stranku da bi se podaci osvežili.

U ovom tekstu