Izvod banke

Izvodima banke knjiže se izvodi iz banaka u domaćoj i stranoj valuti. Mogu se  unositi ručno ili ih uvoziti


Većina aplikacija za elektronsko bankarstvo omogućava izvoz podataka, zato je knjiženje izvoda banke preko uvoza veoma brzo i jednostavno.

  •  Ako preduzeće ima više tekućih računa potrebno je urediti konta da bi svaki tekući račun imao svoj konto. Podaci o tekućim računima se podešavaju u modulu Podešavanja > TR organizacije:

U Izvodima banke možete:

  • ručno unositi izvode iz banke 
  • uvoziti izvode, koji se izvoze iz aplikacija za elektronsko bankarstvo 
  • knjižiti izvode banke u dvojnom knjigovodstvu 
  • pregledati podatke o izvodima banke
  • dodavati prilog 

Iz menija izaberite Banka > Izvodi banke.

 

Prikazaće Vam se TR koji ste uneli u Podešavanja organizacije da se predlaže. Ukoliko ima potrebe, možete odabrati drugi tekući račun iz padajućeg menija.

 

Izvodi banke imaju odvojeno numerisanje za svaki TR, isto važi i za svaki izvod u stranoj valuti.

Nakon potvrde izvoda moguće je dodati prilog, u obliku jpg, pdf formata klikom na Dodaj dokument u gornjem desnom uglu, a ukoliko smo izvod uvezli elektronskim putem ovde će automatski biti xml ili txt fajl.


Važno: knjiženje izvoda banke je moguće samo na konta koji su označeni kao konta za izvod banke!

U ovom tekstu