DLP: zakup, ugovor o delu, autorski honorari, dopunski rad, naknada za članove UO prikaz u POPDV

Ovaj postupak je automatizovan u Minimax-u, tako da kada se napravi u Plate > Obračun DLP > Nov > neki od ovih obračuna: zakup, ugovor o delu, autorski honorari, dopunski rad, naknada za članove UO i zaključimo odbračun- program sam unese podatak u polje 8d.2


Nalog za knjiženje zakupa:

Opšte evidencije:

U ovom tekstu