TR organizacije

U podešavanjima organizacije > TR organizacije upisujemo sve tekuće račune organizacije.

Iz menija izaberemo  Podešavanja organizacije > TR organizacije.

Nov računo unosimo klikom na Nov.

 

1. Unesemo Broj TR.

2. Ukoliko otvaramo TR u domaćoj valuti ostaje čekirano to polje kao što program i predlaže.
Ukoliko otvaramo TR u stranoj valuti treba da sklonimo čekiranje sa polja Domaća valuta i zatim da odaberemo stranu valutu (nju nije moguće menjati na deviznom izvodu)

3. Izaberemo Konto za izvod (utiče na knjiženje prometa izvoda banke). Na spisku će se prikazati svi konti iz kontnog okvira organizacije koji počinju sa 24.

BITNO: ukoliko imamo više tekućih računa - svaki treba da ima svoj konto. 

Minimax nudi 2410, 2440 a na nama je da napravimo nova analitička konta od njih (24101, 24102 ili 24401, 24402 itd) koji ćemo vezati svaki za drugi tekući račun. Tako unosimo i početno stanje u dvojnom knjigovodstvu, za svaku banku na njen tekući, tj. na konto koji smo ovde definisali da ide uz neki tekući račun. Kad pravite konta, možete novi analitički i nazvati baš po banci uz koju ga vezujete... 

Podatak o valuti i kontu služi za knjiženje izvoda banke.
Zato svaki tekući račun moramo imati drugi konto.

4. Ako na unosu TR obeležimo da Se predlaže, ovaj račun će se ispisivati kao račun nalogodavca na nalozima za plaćanje i predlagati prilikom knjiženja banke.

5. Kliknemo na dugme Sačuvaj ili Sačuvaj i nov, ako želimo da nastavimo sa unosom novih TR.
 


U ovom tekstu