Da li mogu početi sa unosom primljenih računa pre knjižnog otvaranja?


Da, možete početi sa unosom primljenih računa pre knjižnog otvaranja (bez obzira da li tek počinjete sa knjiženjem u Minimax-u ili je potreban prenos u novu poslovnu godinu.)

 

U ovom tekstu