Osnovno podešavanje i šifranti

U Minimax-u imate opciju da samostalno kreirate nove organizacije, da ih arhivirate i brišete... U odloženim obradama ćete pronaći sve što ste štampali u programu što ima veću količinu podataka. I veoma bitna stavka, uvoz u program Minimax iz drugih aplikacija kako bi Vam se olakšao početak rada. :)