Komunikacija sa podrškom Minimax - Zahtevi za pomoć

Osnovni način komunikacije korisnika i korisničke podrške su zahtevi za pomoć.

Korisnik svoje pitanje, predlog odnosno bilo kakvu poruku predaje preko zahteva za pomoć u programu Minimax i na isti način dobija odgovor.

Podrška korisnicima preko zahteva za pomoć je besplatna!

 


Slanje zahteva za pomoć

Obrazac za slanje zahteva za pomoć nalazimo na svakoj strani programa.

Zahteve za pomoć šaljemo tako što kliknemo na ikonicu Upitnik u gornjem desnom uglu ekrana. 

Unos zahteva za pomoć

1. Izaberemo organizaciju na koju se odnosi pitanje,

2. napišemo kratek Naziv zahteva, iz kojeg će biti jasno o kojem delu programa se radi.

3. U Opis napišemo pitanje, dilemu, predlog, poruku... što preciznije.

4. Dozvoli pristup se automatski predlaže, sada pristup do podataka zaista olakšava rad rešavaocu zahteva. Ukoliko ne želite da dozvolite pristup, uklonite kvačicu sa tog polja.

5. U polje Telefonski broj unesemo broj na koji smo dostupni u slučaju potrebe da Vas korisnička podrška pozove.

6. U polje Dostupnost unesemo podatak, u koje vreme smo dostupni na gore ostavljen telefonski broj. Korisno bi bilo da u tom periodu budete pri računaru radi efikasnijeg rešavanja zahteva.

7. Ako želimo da primimo odgovor istovremeno i na e-mail koji imamo upisan u delu Moj profil, označimo polje Želim da primim odgovor na elektronsku poštu.

8. Po želji možemo dodati neki prilog (sliku ekrana, datoteku za uvoz...) pomoću dugmeta Prilozi.

9. Potom kliknemo Pošalji zahtev.

Tako se zahtev šalje u odeljenje korisničke podrške programa Minimax.

 

Odgovor na zahtev za pomoć

Kada kolege iz podrške odgovore na naš  zahtev za pomoč, u programu Minimax će se prikazati crvena oznaka pored pisamceta u desnom gornjem uglu, znak da nas čeka odgovor.

Klikom na ikonicu program nas vodi na odgovor.

Do pregleda svih zahteva i odgovora (kao i do sistemskih obaveštenja) dolazimo klikom na ikonicu Podrške u gornjem desnom uglu, koju nalazimo na svakoj strani programa.

Ako imamo još neko pitanje, koje se nadovezuje na taj zahtev za pomoć, kliknemo na Odgovori.

Pri unosu odgovora unosimo odgovor u polje Opis, možemo dodati i neki prilog i kliknemo na Pošalji.

Odgovor se prikazuje na identičan način kao što je iznad opisano.

U ovom tekstu