Izvoz naloga za plaćanje

Nalozi za plaćanje u Minimax-u mogu da se naprave na dva načina:

1. Direktno: Banka > Nalozi za plaćanje > Nov

2. Automatski preko drugih modula:
- iz primljenog računa
- iz plata
- DLP
- PDV obračun

 

Izvoz:

Do jednom napravljenih naloga za plaćanje možemo da dođemo ili preko modula iz kog smo ih napravili ili direktno Banka > Nalozi za plaćanje

Da bi ih izvezli:

- prvo moramo odabrati pojedinačno koji nalog želimo ili klik na gornju kockicu sve odjednom odaberemo

- potom idemo gore na dugme Datoteka i biramo u kom obliku izvozimo. Na linku OVDE imate nabrojano koje banke podržavaju HALKOM.


Koji oblik vaša banka podržava- proverite sa samom bankom.

 

Napomena: 

Na pregledu nas dočeka pregled naloga za plaćanje koji nisu prethodno bili odabrani za štampanje ili izvoz.
Onog trenutka kada su štampani ili jednom izvezeni- program smatra da su i plaćeni i stavlja ih u Arhivirane naloge.
Odatle lako možemo (ako situacija to zahteva) da ih vratimo u aktivne naloge (štikliramo i odaberemo dugme Ponovo među neplaćene).

U ovom tekstu