Kvačica za definisanje email adrese za slanje e-računa

Novim izmenama od sada je moguće u Kontaktima stranke uneti  oznaku da se samo jedna e-adresa ili više e-adresa koriste kao adrese za slanje izdatih e-računa. Detaljna uputstva su u LINKU

U ovom tekstu