Kako da izaberem rashod koji ne sme u obrasce PDV?

Izaberite rashod koji za stopu PDV-a ima Neoporezivo i štikliranjem ili ne stope PDV i popnjunjavanjem POPDV na samom računu definišite kako se Vaš račun vidi dalje... 

 

 

 

 


U ovom tekstu