Obračun zarade vlasnika preduzetnika penzionera

Postoji nekoliko mogućnosti za obračun zarade za lice koje je u penziji a vlasnik je preduzetničke radnje:

1. Ako se obračunavaju samo doprinosi a zdravstvo se obračunava iz penzije.
U šifarniku Radnika, unosite konkretnog penzionera, sa sledećim podešavanjima:

·         Datum početka zaposlenja popunjavate,

·         Tip zaposlenja je Zaposleni vlasnik.

·         Osiguran na osnovu: 09 ili 10

·         Obračun satnice iz – ostavimo prazno.

·         Procenat zaposlenja - organizaciji je 0 a drugde 100

U ovom slučaju program će obračunavati: PIO.

2. Ako se obračunava redovan rad a zdravstvo se obračunava iz penzije.
U šifarniku Radnika, unosite konkretnog penzionera, sa sledećim podešavanjima:

·         Datum početka zaposlenja popunjavate,

·         Tip zaposlenja je Zaposleni vlasnik.

·         Osiguran na osnovu: 09 ili 10

·         Obračun satnice iz - Unosite mu iznos plate koji mu isplaćujete.

·         Procenat zaposlenja - organizaciji je 0 a drugde 100

U ovom slučaju program će obračunavati: PIO + Porez.

 

3. Ako se obračunavaju doprinosi (i zdravstveno osiguranje).
U šifarniku Radnika, unosite konkretnog penzionera, sa sledećim podešavanjima:

·         Datum početka zaposlenja popunjavate,

·         Tip zaposlenja je Zaposleni vlasnik.

·         Osiguran na osnovu: 09 ili 10

·         Obračun satnice iz - Unosite mu iznos plate koji mu isplaćujete.

·         Procenat zaposlenja - u organizaciji je 100 a drugde 0

U ovom slučaju program će obračunavati: doprinosi za zdravstvo+PIO+porez.

 

4. Ako se obračunava redovan rad a zdravstveno osiguranje se isplaćuje iz zarade.
U šifarniku Radnika, unosite konkretnog penzionera, sa sledećim podešavanjima:

·         Datum početka zaposlenja popunjavate,

·         Tip zaposlenja je Zaposleni vlasnik.

·         Osiguran na osnovu: 09 ili 10

·         Obračun satnice iz - Unosite mu iznos plate koji mu isplaćujete.

·         Procenat zaposlenja - u organizaciji je 100 a drugde 0

Kada budete radili obračun, radite ga uobičajeno. Konkretan penzioner će Vam se pojaviti na spisku radnika.
U ovom slučaju, program obračunava: doprinosi za zdravstvo+PIO+porez.

 

U ovom tekstu