Opis integracije na primljenu porudžbinu

Za integraciju je bitno da šifre artikla u Minimaxu i na webshopu bude iste. Šifra je obavezan podatak za integraciju. Šifarnik artikala se može uvesti preko excel tabele u minimax iz webshopa i obrnuto.

Ukoliko artikal postoji na webshopu a u Minimax-u ne postoji artikal sa istom šifrom, integracija će upisati novi artikal u Minimax prilikom upisa poruđžbine. Obrnuta situacija nije podržana.


Ova integracija sa webshopovima na woocommerce patformi podrazumeva povezivanje na Primljenu poruđžbinu u Minimaxu:


Kada kupac poruči na webshopu, podaci iz webshop poruđžbine stižu u MInimax. Integracija uzima sve naruđžbine sa webshopa u statusu PROCESING, upisujemo ih u Minimax i menja status u COMPLETED na webshopu.

Podaci koji stižu u Minimax porudžbinu:


Datum:  datum primljene naruđžbine

Stranka: Za fizička lica korite se prethodno otvorena fiktivna stranka u šifarniku stranaka (npr. Web kupci, Webshop, Fizička lica i sl.)

Analitika: Unosi se samo ukoliko imamo više web šopova

Veza: upisuje se broj naruđžbine iz webshopa

Primalac: upisuju se podaci koje je lice ostavilo prilikom popunjavanja poruđžbine na webshopu

Napomena: upisuje se ukoliko je kupac popunio ovo polje prilikom poruđžbine na webshopu

Artikli: upisuju se naručeni artikli, količina i cena

Skladište: ovaj podatak se unosi ukoliko se u Minimaxu vodi i robno knjigovodstvo


Kada operater koji izdaje račune, odnosno radi fiskalizaciju u Minimax-u, proveri podatke i potvrdi narudžbinu, kroz opciju Kopiraj > u račun:


može da fiskalizuje račun na osnovu ove primljene naruđžbine:

Ovom integracijom dobijamo mogućnost praćenja naruđžbina u Minimaxu, a njenim kopiranjem, bez prekucavanja podataka dobijamo fiskalni račun. Fiskalni račun možemo odštampati ili poslati mail-om kupcu.

Više o podešavanju same fiskalizacije možete pogledati na Linku.

U ovom tekstu