Moguće GREŠKE u zatvaranju godine

Ovde su obrazložene najčešće poruke koje korisnici dobijaju.

 

1. Godišnje obrade ne možete pokrenuti, jer niste napravili Prelaz u novu godinu u Zalihama!

Ovo se odnosi na zalihe veleprodaje i maloprodaje.
Moguće rešenje:

- ukoliko smo radili u zalihama onda samo uradimo prelazak u novu godinu: Poslovanje > Zalihe > Nov > Prelaz u novu godinu

- ukoliko nismo radili u zalihama ali su zalihe otvorene, možda je početno stanje potvrđeno prazno- onda ga otkažemo i idemo: Poslovanje > Zalihe > Prekid obrade zaliha

 

2. Poslovnu godinu ne možete zaključiti, jer postoje stavke sa pogrešnom stranom knjiženje. Takve stavke možete pogledati na pregledu knjiženja, ako izaberete ""Samo stavke sa pogrešnom stranom knjiženja"".

Knjigovodstvo > Dvojno knjigovodstvo > Knjiženja > štikliramo Samo stavke sa pogrešnom stranom knjiženja

Obično su to automatska knjiženja iz zaliha.

Razlog: mi napravimo knjiženje zaliha VP npr januara.... nakon toga napravimo zalihama VP promene u januaru.... ne obrišemo knjiženje u zalihama nego napravimo novo za februar... e tu se jave knjiženja na pogrešnoj strani

Rešenje? Poslovanje > Zalihe > Knjiženje > obrišemo sva knjiženja i ponovo ih napravimo. Ponekad svo već radili u 2018 godini, moramo onda da otkažemo sve napravljene promene i početno stanje da bismo ispravili knjiženja prethodne godine

 

3. Poslovnu godinu ne možete zaključiti, jer postoje nezaključeni blagajnički dnevnici iz te godine !

Poslovanje > Blagajna > zaključite sve dnevnike

 

4. Poslovnu godinu ne možete zaključiti, jer niste izveli konačni obračun amortizacije !

Knjigovodstvo > OS > uradite konačan obračun amortizacije ili ako nemate unetih osnovnih sredstava uradite prekid obrade modula os

 

5. Poslovnu godinu ne možete zaključiti, jer postoje nacrti naloga za knjiženje iz te godine !

Knjigovodstvo > Dvojno knjigovodstvo > potvrdite sve naloge u nacrtu

 

6. Poslovnu godinu ne možete zaključiti, jer postoje nezatvorene stavke deviznog poslovanja

Ovo upozorenje znači da iako je saldo nula kod ino stranaka ipak moramo da ih zatvorimo jer se samo tako prave automatski kursne razlike. Program ne uzima u obzir ručno napravljene kursne razlike.

Ukoliko se odlučimo da previdimo ovo upozorenje- program pravi kursne razlike za SVE otvorene stavke ino stranaka (bez obzira što su to ustvari poplaćani računi i obračunate ručno kursne razlike) 

Ovo je automatski korak i ne može da se preskoči.

U ovom tekstu