Brisanje dokumenata sa statusom iz Poštanskog sandučeta

Sa novom verzijom programa omogućeno je brisanje primljenih elektronskih faktura sa statusom:


Klikom na crveni x dokument se briše iz sandučeta i dobija se obaveštenje:
U ovom tekstu