Dodat naziv strane i organizacije na štampama iz programa

Prilikom štampe iz programa dodato je da na štampi prikaže naziv dokumenta i naziv organizacije iz koje se štampa.

Na primer. ukoliko želimo odštampati naloga za knjiženje, dobijamo sledeću štampu:

U ovom tekstu