Slanje platnih lista na određeni datum

Sa novom verzijom programa sada imamo mogućnost da platne liste šaljemo na određeni datum u budućnosti.

Nije retka situacija da se obračun plate unapred pripremi i uradi a da će se sama plata pustiti na neki kasniji datum.
Kako radnici ne bi dobili platne liste dosta ranije u odnosu na samu platu sada u programu možemo uneti datum slanja platnih lista da bude kada i datum isplate.

Nakon što zaključimo obračun plate imamo opciju Slanje platnih lista putem e-pošte.
Na trećem koraku ove opcije imamo polje za unos Datuma za slanje.

U polju Datum za slanje predlaže se današnji datum.
Ako je datum današnji platne liste će biti odmah poslate.
Ako je datum u budućnosti platne liste će biti poslate tog datuma u 10:00h

Otkazivanje obračuna plate u vreme kada platne liste još uvek nisu poslate obustavlja i aktivonost slanja na uneti datum.
Takođe, postoji opcija i ručno da otkažemo samo slanje platnih lista ukoliko želimo da izmenimo datum. Ova opcija, "Otkazivanje slanja dokumenata za obračun", nalazi se ispod naloga za plaćanje.


Pripremljene platne lista za slanje nalaze se u poštanskom sandučetu u delu Izlazni dokumenti.
Kada na samom obračunu plate kliknemo na opciju "Platne liste još nisu poslate" (ispod naloga za plaćanje) program nas vodi u poštansko sanduče gde su pripremljene liste za slanje.

Klikom na plavo pisamce E-pošta  možemo videti datum i vreme slanja. 

U ovom tekstu