Greška - Kursne razlike na Godišnjim obradama

Puštanjem poslednje verzije programa puštena je dorada u delu Godišnje obrade na prvom koraku Izvedi kursne razlike. Sada u ovom koraku program radi kursne razlike za sva konta gde postoje knjiženja sa dve i više novčanih  jedinica (KROS I KR). Kursiraju se konta posebno za svaku valutu i na osnovu toga knjiži na kursnu razliku i prebacuje u narednu godinu posebno svaka valuta.

Međutim, puštena je pogrešna procedura obračuna kursne razlike, gde program kursira posebno dugovu posebno potražnu stranu za svaku valutu na kontu sa kursom na dan 31.12. i u odnosu na dinarsku protivvrednost knjiži i na konto pozitivne i negativne kursne razlike ( i na 5-cu i na 6-cu).  

Trenutno rešenje:

Potrebno je sve kursne razlike (osim KROS) uraditi kroz Knjigovodstvo>Dvojno knjigovodstvo>Nov i kao vrstu naloga za knjiženje izabrati KR-Kursne razlike . Kroz ovaj nalog se rade kursne razlike za konta gde imamo knjiženja u više valuta a koja nisu konta kupaca i dobavljača odnosno nisu otvorene stavke.

Prilikom pokretanja Knjigovodstvo>Godišnje obrade> Izvedi kursne razlike 

Potrebno je ući na automatski <Nalog za knjiženje>  , na x obrisati kursnu razliku koju je program uradio i potvrditi prazan nalog.

Nakon ove ispravke možete nastaviti zaključivanje godine.


U ovom tekstu