Omogućen unos avansnih i konačnih računa kod organizacija koje nisu u sistemu PDV-a

Omogućen unos avansnih i konačnih računa kod organizacija koje nisu u sistemu PDV-a.

AVANSNI RAČUN:
Program pravi prazan nalog za knjiženje:


KONAČNI RAČUN:


Nalog za knjiženje konačnog računa:

U ovom tekstu