Promena cene u količinskom maloprodajnom skladištu

Količinsko skladište se vodi po prodajnim cenama sa PDV-om i prodajne cene sa PDV-om se povlače iz cenovnika skladišta koji informacije o prodajnim cenama povlači iz prometa zaliha.

Promena cene se može dobiti na 3 načina:

1. Promena cene na osnovu kalkulacija:

 Kada se kreira kalkulacija u maloprodajnom skladištu i po toj kalkulaciji definišemo prodajnu cenu, program nju pamti. Ukoliko sa sledećom kalkulacijom imamo drugačiju prodajnu cenu, program će kreirati nivelaciju.
Program će uraditi nivelaciju za celokupnu količinu zaliha konketnog artikla.

2. Promena cene na osnovu izdavanja:

Kada promenimo prodajnu cenu u izdatom računu ili dnevnom izveštaju, program će kreirati promenu cene SAMO za prodatu količinu konkretnog artikla.

3. Ručni unos promene cene:

Koraci su: Poslovanje > Zalihe > Nov > Promena cene

-Unosimo datum, skladište, artikal i novu prodajnu cenu.

Sa ovim prometom se menja prodajna cena za SVU količinu artikla koju imamo na stanju



U ovom tekstu