Kod radnika imam unetu obustavu ali nje nema na obračunu plate

Proverite sledeće:

1. Na obračunu plate (prvi korak) morate imati označeno, da se Obračunavaju obustave.


2. Podaci o svakoj obustavi (u šifarniku radnika > Obustave) moraju biti uneti pre nego što je radnik dodat na obračun zarada.
Ako ste obustavu uneli naknadno, tog radnika morate obrisati iz obračuna i ponovo ga dodati u obračun da bi obustava bila uračunata na obračunu.

3. Datum početka obračunavanja obustave ne sme biti veći od datuma obračuna plate i datum kraja obračunavanja ne sme biti manji od datuma obračuna plate (Šifarnici > Radnici > Obustave).

U ovom tekstu