Zbir po dobavljačima

Iz menija izaberemo Poslovanje > Primljeni računi

U meniju Zbirovi izaberemo Po dobavljačima.

Prikaže se spisak dobavljača sa zbirnim podatkom o vrednosti primljenih računa bez PDV i sa PDV za svakog dobavljača za tekuću poslovnu godinu.
Do pregleda za druge poslovne godine dolazimo unosom odgovarajućih datuma za pretragu.

U zbir se uračunati samo potvrđeni računi.

Naprednom pretragom možemo ograničiti prikaz još sa analitikom, određenim rashodom kao i numeracijom.

Klikom na svakog dobavljača dobijamo spisak njegovih primljenih računa, koje možemo detaljnije da pregledamo klikom na broj računa.

U ovom tekstu