Godišnji odmor (unos godišnjeg odmora radnika i prikaz na isplatnom listiću)

Za pravilan prikaz godišnjeg odmora na isplatnom listiću moramo na radniku upisati podatke o ukupnim satima godišnjeg odmora po rešenju i eventualna umanjenja, sate stvarno obračunatog odmora na orbačunu plate se za taj prikaz automatski oduzimaju.

U šifarniku Radnici izaberemo određenog radnika i potom kliknemo na dugme Godišnji odmor.
 

Upis starog odmora

Podatke o starom odmoru upišemo samo jednom, tada kada počnemo sa obračunom plata za tog radnika i za njega upišemo tzv "otvaranje" godišnjeg odmora. 

Nadalje će program automatski prikazati stari i novi godišnji odmor.

Ako je radniku na dan 1. januara tekuće poslovne godine ostalo još nekoliko dana starog odmora, upišemo te sate u proteklu godinu.

Primer: obračunavamo platu za 2017.
Radniku je na dan 1. 1. 2017 ostalo 64č odmora, njih unosimo za godinu 2016.

1. Kliknemo na Nov.

2. U polje Ukupno sati upišemo preostali broj sati odmora iz protekle godine, u našem primeru je to 2016.

3. U polje Smanjenje sati upisujemo sate odmora, koje ne možemo da obračunamo preko obračuna plata (na primer odmor, koji "propadne" nakont 30.6. odnosno zbog porodiljskog odsustva, drugi razlozi i dogovori zbog kojih se odmor ne obračunava u sate redovnog godišnjeg odmora na platama).


 

Upis tekućeg godišnjeg odmora

Upišemo odmor za tekuću godinu, u kojoj obračunavamo plate.

1. Kliknemo na Nov.

2. U polje Ukupno sati upišemo celokupan fond časova za tekuću godinu po rešenju o godišnjem odmoru, u našem primeru za 2017.

3. U polje Smanjenje sati upisujemo sate odmora, koje ne možemo da obračunamo preko obračuna plata (na primer odmor, koji "propadne" nakont 30.6. odnosno zbog porodiljskog odsustva, drugi razlozi i dogovori zbog kojih se odmor ne obračunava u sate redovnog godišnjeg odmora na platama).  

U polje Smanjivanje sati ni u jednom primeru NE upisujemo sate obračunatog odmora, jer program te časove automatski oduzima na osnovu godišnjeg odmora unetog na obračunu plate!

 

Kako će taj odmor biti prikazan na platnim listama?

Na osnovu ovih podešavanja program će na platnoj listi prikazati stanje godišnjeg odmora tako, da od zbira sati starog i tekućeg odmora (uračunato je i "Smanjivanje sati") automatski oduzima sate redovnog odmora, koji smo obračunali na platama.

Godišnji odmor će biti prikazan ako smo na prvom koraku obračuna plate kliknemo na uredi i na poslednjem tabu Opisi na štampanju odredimo da se godišnji odmori ispiše na platnoj listi.

 

U ovom tekstu