Godišnje obrade- obaveštenje o konačnom obračunu amortizacije

Ako smo pokrenuli Godišnje obrade i dobijemo obaveštenje Poslovnu godinu ne možete zaključiti, jer niste izveli konačni obračun amortizacije !

 

Potrebno je da odemo u Knjigovodstvo > Osnovna sredstva > dugme Konačni obračun amortizacije

 

Konačni obračun amortizacije

Konačna amortizacija se uvek računa od početka do kraja godine - odnosno za dvanaest meseci.

Konačni obračun na osnovim sredstvima "izbriše" sve periodične obračune, ako su obračunati, tako da je konačna amortizacija uvek zapisana u jednom iznosu.

Nalozi za knjiženje periodičnih obračuna ostaju zapisani u knjigovodstvu.

Zato nalog za knjiženje konačnog obračuna "proračuna" moguće promene u toku leta (npr. promena analitika, amortizacione grupe, naknadno trajno isključenje...).
U tom slučaju se može dogoditi da su obračun i nalog za knjiženje različiti.

Ako ne želimo da imamo naloge za knjiženje periodičnih obračuna, moramo ih pre konačnog obračuna amortizacije "ručno" izbrisati, svaki posebno u dvojnom knjigovodstvu.

 

1. Iz menija izaberemo Knjigovodstvo > Osnovna sredstva.

2. Kliknemo na Konačni obračun amortizacije.

 

Konačni obračun zapisuje obračunatu amortizaciju na osnovno sredstvo i napravi nalog za knjiženje u Dvojnom knjigovodstvu.

Konačni obračun možemo otkazati - izbrisaće se njegov nalog za knjiženje i promet na osnovnom sredstvu.

 

Podešavanja knjiženja amortizacije

Konta knjiženja ispravke vrednosti i amortizacije za svako osnovno sredstvo određuju podešavanja amortizacione grupe, koja je izabrana za to sredstvo ( šifarnik Amortizacione grupe).

 

U ovom tekstu