Elektronski računi u Minimaxu

U programu Minimax naši korisnici imaju mogućnost:

1. Direktne veze na državni portal za elektronske fakture

Ovo je opcija bez posrednika i ona je besplatna u sklopu paketa koji imate u Minimax programu


2. Veza sa informacionim posrednikom

Saop d.o.o. ima saradnju sa firmom DOCLOOP DOO – servis „Moj eRačun“ koja ima ulogu informacionog posrednika. U tom slučaju Ugovor pravi nalogodavac sa informacionim posrednikom.  


Podešavanje u Minimaxu


U Podešavanju organizacije (zupčanik desnom gornjem uglu ekrana) >  Organizacija > U delu e-računi:

1. Za prvu opciju direktne veze biramo servis za e-račune sistem eFaktura i unosimo API ključ koji je generisan na portalu


2. Za drugu opciju, preko posrednika u delu servis za e-račune biramo moj eRačun i unosimo korisničko ime i lozinku koju smo dobili na njihovom portalu.

Potrebno je još da uredimo podešavanja stranaka u šifarniku:

-U osnovnim podacima stranke potrebno je u delu izdavanje e-računa odabrati za uvoz e-Faktura


- Ukoliko je u pitanju javno preduzeće potrebno je uneti JBKJS broj:

- I na tabu kontakti potrebno je uneti Ime, prezime, e-mail adresu stranke i čekirati opciju za slanje e-računa:
Izdat račun

Kada izdamo račun kroz Poslovanje > Izdat račun > Nov, stranci kojoj smo prethodno podešavanje podesili, u delu nastali zapisi pisaće izdat račun:


Napomena: Na državni portal je moguće slati elektronske fakture samo sa današnjim datumom računa!!!


Ukoliko izdajte račun javnom preduzeću, u samom Minimaxu je potrebno popuniti polja referentni dokument (ugovor ili nardžbina), datum (ovaj datum ne mora biti današnji) i osnov za račun.

Ako kliknemo na ovu opciju program nas prebacuje u poštansko sanduče gde možemo čekirati ovu fakturu > Pošalji.


Napomena: Ako dodajte dodatna dokumenta kao prilog u računu dodajte ih pre izdavanja računa (sačuvajte prvo račun kako bi ostao u nacrtu i zatim dodajte prilog). Kada se izda račun i pošalje na portal biće vidljivi i prilozi na samom portalu.

Nakon što pošaljemo elektonsku fakturu dobijamo status slanja


Klikom na status vidimo istoriju slanja i PDF i XML dokument računa, kao i dodatne priloge ukoliko smo ih imali.Primljeni račun

Primljenu elektronsku fakturu dobijamo direktno u poštansko sanduče:


Označimo je > Obradi datoteke i možemo priložiti već postojećem ili novom primljenom računu


Program popunjava zaglavlje računa, prepoznaje iznos i originalni broj računa, predlaže poslednji korišten rashod i u prilogu se nalazi XML dokument primljenog elektornskog računa.


Napomena: Da bi se primljeni računi prikazali u ulaznim dokumentima u poštanskom sandučetu, potrebno je osvežiti prikaz:Linkovi

1. Webinar organizovan na temu direktne veze sa portalom je na sledećem LINKU.

2. Video uputstvo za povezivanje sa posrednikom i portalom moj e-račun je na sledećem LINKU.

U ovom tekstu