Elektronski računi u Minimaxu

U programu Minimax naši korisnici imaju mogućnost:

1. Direktne veze na državni portal za elektronske fakture

Ovo je opcija bez posrednika i ona je besplatna u sklopu paketa koji imate u Minimax programu

2. Veza sa informacionim posrednikom

Saop d.o.o. ima saradnju sa firmom DOCLOOP DOO – servis „Moj eRačun“ koja ima ulogu informacionog posrednika. U tom slučaju Ugovor pravi nalogodavac sa informacionim posrednikom.  


Podešavanje u Minimaxu


U Podešavanju organizacije (zupčanik u desnom gornjem uglu ekrana) >  Organizacija > U delu e-računi:

1. Za prvu opciju, direktne veze biramo servis za e-račune Sistem eFaktura i unosimo API ključ koji je generisan na portalu


2. Za drugu opciju, preko posrednika u delu servis za e-račune biramo Moj-eRačun i unosimo korisničko ime i lozinku koju smo dobili na njihovom portalu.


Potrebno je još da uredimo podešavanja stranaka u šifarniku:

- U osnovnim podacima stranke potrebno je u delu izdavanje e-računa odabrati Za uvoz e-Faktura


- Ukoliko je u pitanju javno preduzeće potrebno je uneti JBKJS broj:

- I na tabu kontakti potrebno je uneti Ime, prezime, e-mail adresu stranke i čekirati opciju za slanje e-računa:

OVO PODEŠAVANJE JE POTREBNO ZA POSREDNIKA MOJ E-RAČUN; NE I ZA DIREKTNU VEZUIzdat račun

Kada izdamo račun kroz Poslovanje > Izdat račun > Nov, stranci (kojoj smo podesili sva neophodna polja za slanje e-faktura), u delu nastali zapisi pisaće izdat račun. Ako kliknemo na ovu opciju program nas prebacuje u poštansko sanduče gde možemo čekirati ovu fakturu > Pošalji. 

Takođe, fakturu možemo poslati i direktno iz modula Izdati računi klikom na opciju Pošalji e-račun:

Napomena: Na državni portal je moguće slati elektronske fakture samo sa današnjim datumom računa!!!

Možete izdati ili ostaviti u nacrtu fakture sa nekim datumom izdavanja u budućnosti, ali slanje na SEF mora biti onog dana kada je datum izdavanja računa.

Za avansne račune datum dospeća je datum uplate avansa!


Ukoliko izdajte račun javnom preduzeću, u samom Minimaxu je potrebno popuniti polja referentni dokument (ugovor ili nardžbina), datum (ovaj datum ne mora biti današnji) i osnov za račun.

Napomena: Ako dodajte dodatna dokumenta kao prilog u računu dodajte ih pre izdavanja računa (sačuvajte prvo račun kako bi ostao u nacrtu i zatim dodajte prilog). Kada se izda račun i pošalje na portal biće vidljivi i prilozi na samom portalu.

Nakon što pošaljemo elektonsku fakturu dobijamo status slanja


Klikom na status vidimo istoriju slanja i PDF i XML dokument računa, kao i dodatne priloge ukoliko smo ih imali.Poreske kategorije za elektronske fakture

Prilikom kreiranja elektronske fakture, jedan od obaveznih elemenata koji se unosi je poreska kategorija. Ukoliko kreirate e-fakturu u programu Minimax poreska kategorija je povezana sa poljem POPDV-a koje birate u Pregledu obračuna PDV.

U tabeli ispod možete pogledati koje poreske kategorije su povezane sa kojim poljima za obračun PDVa:

Poreske kategorije za elektronske fakture
Oznaka kategorijeNaziv PDV kategorijeŠifra osnovaPolje POPDV
SStandardno obračunavanje PDV-ane unosi se3.1   3.2   3.5   3.6   3.7   3.9  4.1.3   4.2 
AEObrnuto obračunavanje PDV-a (interni obračun) PDV-RS-10-2-13.3    3.4      3.9
 PDV-RS-10-2-2
PDV-RS-10-2-3
PDV-RS-10-2-4
PDV-RS-10-2-5-1
PDV-RS-10-2-5-2
PDV-RS-10-2-5-3
PDV-RS-36b-6
ZPoresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog PDV-aPDV-RS-24-1-11.1    1.3     1.4       1.6   1.7
PDV-RS-24-1-2
PDV-RS-24-1-3
PDV-RS-24-1-5
PDV-RS-24-1-5a
PDV-RS-24-1-6
PDV-RS-24-1-6a
PDV-RS-24-1-7
PDV-RS-24-1-7a
PDV-RS-24-1-8
PDV-RS-24-1-9
PDV-RS-24-1-10
PDV-RS-24-1-11
PDV-RS-24-1-12
PDV-RS-24-1-13
PDV-RS-24-1-14
PDV-RS-24-1-15
PDV-RS-24-1-16-1
PDV-RS-24-1-16-2
PDV-RS-24-1-16-3
PDV-RS-24-1-16-4
PDV-RS-24-1-16a
PDV-RS-24-1-16b
PDV-RS-24-1-16v
PDV-RS-24-1-16g
PDV-RS-24-1-17
EPoresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog PDV-aPDV-RS-25-1-12.1      2.2        2.3     2.4    2.6         2.7
PDV-RS-25-1-1a
PDV-RS-25-1-2
PDV-RS-25-1-3
PDV-RS-25-1-4
PDV-RS-25-1-5
PDV-RS-25-1-6
PDV-RS-25-1-7
PDV-RS-25-1-8
PDV-RS-25-2-1
PDV-RS-25-2-2
PDV-RS-25-2-3
PDV-RS-25-2-3a
PDV-RS-25-2-3b
PDV-RS-25-2-5
PDV-RS-25-2-6
PDV-RS-25-2-7
PDV-RS-25-2-8
PDV-RS-25-2-9
PDV-RS-25-2-10
PDV-RS-25-2-11
PDV-RS-25-2-12
PDV-RS-25-2-13
PDV-RS-25-2-14
PDV-RS-25-2-15
PDV-RS-25-2-16
PDV-RS-25-2-17
PDV-RS-25-2-18
PDV-RS-25-2-19
RIzuzimanje od PDV-aPDV-RS-6-1-111.2    11.3
PDV-RS-6a
ONije predmet oporezivanja PDV PDV-RS-11-1-111.1   1.2
PDV-RS-11-1-2
PDV-RS-11-1-3
PDV-RS-11-1-4
PDV-RS-11-1-5
PDV-RS-11-3
PDV-RS-12-4
PDV-RS-12-6-1
PDV-RS-12-6-2
PDV-RS-12-6-3
PDV-RS-12-6-4-1
PDV-RS-12-6-4-2
PDV-RS-12-6-4-3
PDV-RS-12-6-4-4
PDV-RS-12-6-4-5
 PDV-RS-12-6-5
PDV-RS-12-6-6
PDV-RS-12-6-7-1
PDV-RS-12-6-7-2
PDV-RS-12-6-7-3
PDV-RS-12-6-7-4
PDV-RS-12-6-7-5
PDV-RS-12-6-7-6
PDV-RS-12-6-7-7
 PDV-RS-12-6-7-8
 PDV-RS-12-6-7-9
PDV-RS-12-6-7-10
PDV-RS-12-6-7-11
PDV-RS-12-6-7-12
PDV-RS-12-6-8
PDV-RS-12-9
PDV-RS-17-4-2
PDV-RS-61
PDV-RS-17-4-3
OENije predmet oporezivanja PDV 2PDV-RS-7a-4 nema polja za POPDV
 (artikal ima stopu PDV-a NEOPOREZIVO)
PDV-RS-4-4-2NP
PDV-RS-5-4-2NP
PDV-RS-3NP-ostalo
 PDV-RS-17-4-2
 PDV-RS-17-4-3
PDV-RS-9
SSPosebni postupci oporezivanjaPDV-RS-33Organizacije koje nisu u sistemu PDV-a i polja  4.1.1 i 4.1.2;
PDV-RS-35-7

Ako ne unosite u polje Pregled obračuna PDV tačke iz kategorije S i SS dobićete i polje Šifra osnova gde je potrebno odabrati član Zakona o PDV po kom imate poresko oslobođenje:

Primer:

Koristili smo polje 2.1 - to je kategorija E (tabela poreskih kategorija) i prikaz na SEF-u za navedeni primer možete videti na slici ispod:

Primljeni račun

Primljenu elektronsku fakturu dobijamo tokom noći (sutradan od prijema na SEF) direktno u poštansko sanduče:


Označimo je > Prvo moramo da je prihvatimo i tek onda možemo da je obradimo i doda već postojećem ili novom primljenom računu

Program popunjava zaglavlje računa, prepoznaje iznos i originalni broj računa, predlaže poslednji korišten rashod i u prilogu se nalazi XML dokument primljenog elektornskog računa.Linkovi

1. Video uputstvo za e-fakture u programu Minimax bez posrednika je na sledećem LINKU.

2. Video uputstvo za povezivanje sa posrednikom i portalom moj e-račun je na sledećem LINKU.

U ovom tekstu