Robno u Minimaxu - protočna maloprodaja

Kompletno robno poslovanje je u Minimax-u. Korisnik pokreće modul Zaliha, otvara maloprodajna skladišta (količinsko vođenje zaliha) i veleprodajna skladišta. 

Ova opcija je za situacije kada je maloprodajno skladište uvek na nuli (nema zaliha). Svi artikli koji se prodaju sa maloprodajnog skladišta se internim prenosom prenose iz veleprodajnog skladišta. Bitno je prilikom podešavanja integracije sa Shopsy-jem, budu uneta podešavanja za protočnu maloprodaju.


U Minimaxu imamo otvorena skladišta:


Podešavanja u Shopsy-ju:


Finansijski podaci o prodaji (DI , IR) stižu iz POS-a u modul dvojnog knjigovdstva kao nalog dnevnog izveštaja u nacrtu


    • Robni podaci o prodaji


    U Poslovanju zalihe stiže MSP promet u nacrtu koji kada se potvrdi dobija pripradajući MSI promet i IS izdavanje stranci:
U ovom tekstu