Robno u Minimaxu - protočna maloprodaja (Shopsy)

Kompletno robno poslovanje je u Minimax-u. Korisnik pokreće modul Zaliha, otvara maloprodajna skladišta (količinsko vođenje zaliha) i veleprodajna skladišta. 

Ova opcija je za situacije kada je maloprodajno skladište uvek na nuli (nema zaliha). Svi artikli koji se prodaju sa maloprodajnog skladišta se internim prenosom prenose iz veleprodajnog skladišta. Bitno je prilikom podešavanja integracije sa Shopsy-jem, budu uneta podešavanja za protočnu maloprodaju.


U Minimaxu imamo otvorena skladišta:


Podešavanja u Shopsy-ju:


  • Finansijski podaci o prodaji (DI , IR) stižu iz POS-a u modul dvojnog knjigovdstva kao nalog DI/IR u nacrtu:


  • Robni podaci o prodaji


Kroz poslovanje > Zalihe , stižu MSP > podaci za prenos iz veleprodajnog skladišta u maloprodajno i IS > podaci o prodaji sa Shopsy blagajne:

MSP (međuskladišnica-prijem) > je dokument koji služi za interni prenos između dva skladišta, u ovom slučaju prenos ukupne prodate količine pojedinačno po artiklu na određeni datum iz veleprodaje u maloprodajno skladište. Maloprodajne cene na prenosu se prepisuju iz maloprodajnog cenovnika.

Potvrdom MSP-(međuskladišnice-prijem), dobijamo prijem odnosno kalkulaciju u maloprodajnom skladištu i automatski se formira MSI ( međuskladišnica-izdavanje), odnosno dobijamo razduživanje robe iz veleprodaje.


IS (izdavanje stranci) > dobijamo podatke o prodaji sa Shopsy blagajne, prodata količina artikala prema maloprodajnim cenama:

Ukoliko se isti artikal prodaje po različitoj ceni/cenama u odnosu na maloprodajni cenovnik, podaci o prodatoj količini po svakoj ceni stižu na ovaj promet. Potvrdom ovog prometa automatski se formira promena cene (nivelacija) za prodatu količinu.


U ovom tekstu