Subvencija po članu 21g ZPDG i članu 45b Zakona o doprinosima

Olakšica, po članu 21g ZPDG i članu 45b Zakona o doprinosima, je vrsta olakšice za zapošljavanje lica sa invaliditetom koju mogu da koriste svi poslodavci. 

Poslodavac koji zaposli lice sa invaliditetom, za koje je medicinskom dokumentacijom dokazana invalidnost, na neodređeno vreme, što je uslov za ostvarivanje prava na pomenutu subvenciju, oslobođen je obaveze plaćanja:

  • Poreza na zarade (100%)
  • Doprinosa na teret poslodavca (100%)

Za period od 3 godine od dana zasnivanja radnog odnosa. 


U programu je potrebno, na podešavanju radnika na trećem tabu Podaci za lična primanja u delu Vrsta zaposlenja, izabrati Invalid. (u delu Podaci za subvencije potrebno je čekirati Bez subvencije) 


Ovom vrstom zaposlenja dobićete odgovarajući obračun za navedenu subvenciju, tj. imaćete obračunat a neplaćen porez i obračunate a neplaćene doprinose na teret poslodavca:

Za ovu olakšicu program pravi poseban PPP-PD, a šifra vrste prihoda je 1 01 101 03

U ovom tekstu