Modul Maloprodaja - ukidanje mogućnosti unosa podataka za 2021.godinu

U modulu Maloprodaja postoji mogućnost unosa dokumentacije sa datumom do 31.12.2020., nakon ovog datuma u ovom delu programa biće moguć samo pregled unete dokumentacije.

Rad sa maloprodajnim poslovnicama se od 01.01.2021. ukida, i vođenje maloprodaje se kompletno prebacuje na modul Zalihe.

Uputstva za prenos početnog stanja sa maloprodajne poslovnice na skladište u modulu Zaliha možete pogledati Ovde.

Uputstva za unos početnog stanja za vrednosnu maloprodaju možete pogledati Ovde.

Podaci se nakon prenosa sa poslovnice na Zalihe mogu ažurirati.


U ovom tekstu