Devizna blagajna > ubačen podatak dinarska protivvrednost na unosu

Prilikom unosa iznosa u deviznu blagajnu, pored podatka o iznosu u stranoj novčanoj jedinici, sada imamo podatak o dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan:

Zaključivanjem dnevnika blagajne, dobijamo nalog za knjiženje koji ima podatak za obe novčane jedinice:


U ovom tekstu