Unos radnika i osnovne mogućnosti

U šifrarniku radnika unosimo sva fizička lica, za koje obračunavamo platu, druga lična primanja, putne naloge, itd...

Podaci, koje je neophodno uneti zavise od vrste obračuna za svakog radnika.

U šifarniku Radnici možemo:

 • dodavati nova fizička lica za isplatu zarada, drugih ličnih primanja i putnih naloga,
 • upisujemo podatke, koji utiču na obračune i prikaz na obrascima,
 • uređujemo podatke o osobama,
 • brišemo podatke o osobama i
 • pregledamo podatke o osobama (dokumentaciju, obustave, godišnji odmor).

Iz menija izaberemo Šifarnici > Radnici.

Tada nam se prikaže tabela sa osnovnim podacima o radnicima odnosno drugim licima.

Kliknemo na Nov.

Naredne podatke unosimo na osnovu vrste obračuna koje ćemo raditi za određenu osobu. 
 

Osnovne podatke upišemo za sva fizička lica, bez obzira na vrstu obračuna.

 

Podatak

Korišćenje podatka

Ime radnika odnosno drugog lica

Unesite ime radnika (važno je za ispis na dokumentima).

Prezime radnika odnosno drugog licaUnesite prezime radnika (važno je za ispis na dokumentima).

Adresa radnika

Podatak se ispisuje na nekim dokumentima na platama, drugim ličnim primanjima na nalozima za službeno putovanje, na nalogu za isplatu.

Država radnika

Podatak se ispisuje na nekim dokumentima na platama.

Pošta radnika, koja se sastoji od poštanskog broja i mesta

Podatak se ispisuje na nekim dokumentima na platama, drugim ličnim primanjima.

Datum rođenja radnika

Upišemo datum rođenja.

Pol

Izaberemo pol radnika.

IBAN - tekući račun

Podatak se koristi pri formiranju naloga za plaćanje. Ako se podatak ne upiše, na obračunima za tog radnika neće biti napravljen nalog za plaćanje. NAPOMENA: Pravilan unos tekućeg računa utiče na pravilan ispis Banke za uplatu zarade na isplatnom listiću.

Analitika

Na osnovu tog podatka se troškovi plate knjiže na određenu analitiku.

Poreski identifikacioni broj

Podatak se ispisuje na nekim dokumentima na platama, drugim ličnim primanjima.

Šifra radnika

Koristi se pri automatskom knjiženju iz drugih aplikacija (uvoz XML datoteke).

Korisnik, koji predstavlja tog radnika: izaberemo korisnika Minimax-a, koji označava tog radnika.

Korisnik može pregledati i unositi svoje naloge za službena putovanja, a ovim podešavanjem mu se mogu ta prava ograničiti.

Korisnik sa pravom obrade putnog naloga: izaberemo korisnika Minimax-a, koji obračunava putne naloge za tog radnika.

Podatak određuje pravo obračuna naloga za službeno putovanje tog radnika.

Napomene

Možemo upisati proizvoljne napomene, koje se ne ispisuju na dokumentima.

Upotreba

Ako radnik ima kvačicu, on će se prikazivati na padajućim listama kod obračuna plata i drugih ličnih primanja.

 


Podaci za obračun plate

Ti podaci se koriste za obračun plata zaposlenih, za obračun doprinosa za vlasnike/preduzetnike. Datum zaposlenja je obavezan  podatak. 

Za druga lica, kojima obračunavamo samo DLP ili naloge za službena putovanja, datum zaposlenja nije obavezan podatak. 

Ovo su obračunski podaci, koji se u principu ne menjaju često.

 

Podatak

Korišćenje podataka

Vrsta zaposlenja - obavezan podatak
 • Zaposleni radnik - na osnovu te oznake se obračunava plata (PPP PD)
 • Zaposleni vlasnik - na osnovu te oznake se obračunava plata (PPP PD)
 • Zaposlen drugde -  na osnovu te oznake se obračunava plata i druga lična primanja (PPP PD)
 • ...

Zaposlenje od mora biti unet kod radnika za obračun plate. Ako tog podatka nema program neće tog radnika uračunavati na obračunu plate.

Uračunava se pri obračunu Minulog rada.

Vrsta subvencije:
 • Bez subvencije 
 • Subvencija za starije od 30 i mlađe od 45 godina
 • Subvencija za mlađe od 30 i starije od 45 godina
 • Subvencija za novozaposlene (član 21d ZDPG i 45v ZDOSO)
 • Subvencija za novozaposlene (član 21v ZPDG)
 • Subvencija po članu 21đ ...

Uračunaj radni staž i stalnost:

Na osnovu ove oznake automatski se obračunava dodatak za minuli rad.

Obračun satnice iz: izaberemo način obračuna i upišemo iznos odnosno broj bodova.

(Vrednost boda se upisuje na prvom koraku obračuna plate i važi za sve radnike, koji imaju određeno da se plata računa na osnovu bodova.)

 • Ako je označeno Bruto plate za mesec, obračun po satu će biti odnos između unetog iznosa i punog fonda sati za mesec obračuna.
 • Ako je označeno Bod na sat, vrednost po satu se obračunava tako što se množi vrednost iz ovog polja sa vrednosti koju smo uneli na prvom koraku obračun plate.
 • Ako je označeno Neto plate za mesec, obračun po satu će biti odnos između unetog iznosa i punog fonda sati za mesec obračuna.
 • Ako je označeno Bod na mesec, vrednost po satu se obračunava tako što se množi vrednos tiz ovog polja sa vrednosti koju smo uneli na prvom koraku obračuna plate.
 • Ako je označeno Minimalna plata, program će obračunati minimalnu zaradu u odnosu na pun fond sati za mesec obračuna.

Prevoz na posao:

 • Za radni dan: na obračunu plate će se vrednost na dan pomnožiti sa brojem radnih dana.
 • Km na dan: na obračunu plate se broj kilometara na dan pomnoži sa brojem radnih dana. Cena za km za prevoz na rad se unosi na prvom koraku obračuna plate.
 • Za mesec za poslovne dene: na obračunu plate se vrednost na dan obračunava tako što se vrednost na mesec pomnoži sa brojem sati na dan i deli sa mesečnim fondom časova.
 • Za mesec: na obračunu plate se obračuna fiksna vrednost, bez obzira na mesečni fond sati i ostvarene sate rada.
 • Prevoz na posao se ne obračunava: na obračunu plate iznos prevoza na posao za tog radnika se ne obračunava.

Broj radnih sati: ako je radnik zapsolen na kraće radno vreme, upišemo broj sati zaposlenja u sedmici i broj dana u sedmici.

Ako radnik ima upisan broj sati sa kraćim radnim vremenom, program će na obračunu plate uvažavati te podatke pri korišćenju poreske olakšice...

 Iznos regresa i toplog obroka

 •  Iznos regresa  i  toplog obroka unose se u bruto ili neto iznosu. Možemo da biramo da li će topli obrok ili regres biti uračunati u definisanu platu ili  ne. Potrebno je voditi računa o tome da kada se unese iznos toplog obroka i regresa u podešavanjima zaposlenog, program prepoznaje taj podatak bez obzira što na prvom koraku plate postoji iznos za topli obrok i regres.

Podaci za dodatke

 

Podatak

Korišćenje podatka

Radni staž pre zaposlenja:

Ako obračunavamo minuli rad na ukupan radni staž.

 

Podaci za porez na dohodak

 

Podatak

Korišćenje podatka

Opšta olakšica: označimo, da li se kod radnika koristi olakšica.

Podatak utiče na obračun akontacije i poreza.

 • Opšta: uračunava se opšta olakšica.
 • Nema: ne uračunava se olakšica.
 • Ručni unos: uračunava se olakšica koju unosimo sami.

 

Drugi podaci

Podatak

Korišćenje podatka

Opština stalnog boravišta

Podatak se ispisuje na određenim obrascima.

Lični broj osiguranika (LBO)

Podatak se ispisuje na određenim obrascima.

Registrarski broj obveznika

Podatak se ispisuje na određenim obrascima.

Broj zdravstvene knjižice

Podatak se ispisuje na određenim obrascima.

 


U ovom tekstu