QR code na Izdatom računu - dodati podaci za štampu

Ovom verzijom unapređena je štampa QR coda za nalog za prenos na Izdatom računu, pored već postojećih podataka na QR codu dodata su još dva: 

  • Svrha plaćanja - aplikacija povlači BROJ RAČUNA u svrhu plaćanja
  • Model i poziv na broj odobrenja primaoca plaćanja - aplikacija u model povlači 00, a u poziv na broj BROJ RAČUNA

Kako izdati račun sa QR code-om možete detaljnije pogledati na sledećem linku: QR code na Izdatom računu.

U ovom tekstu