Sistemski šifranti (API)

Ovo uputstvo se odnosi na prenos podataka iz sistemskih šifarnika preko API servisa: država, novčana jedinica, kurs, vrsta temeljnice (naloga za knjiženje u dvojnom knjigovodstvu), pošta, stope PDV-a.

Country (Država)

Omogućeno je pretraživanje po skraćenici države, prikaz pojedinačnog zapisa ili svih zapisa.

Country

Podatak

Opis

Code

Skraćenica države

Name

Naziv države

Currency

Novčana jedinica države


Currency (Novčana jedinica)

Omogućeno je pretraživanje po skraćenici novčane jedinice, prikaz pojedinačnog zapisa ili svih zapisa.

Currency

Podatak

Opis

Code

Skraćenica novčane jedinice

Name

Naziv novčane jedinice


ExchangeRate (Kurs)

Omogućen je prikaz kursa, pretraživanjem po ID-ju novčane jedinice i pretraživanjem po skraćenici novčane jedinice na određeni dan.

ExchangeRate

Podatak

Opis

Date

Datum

Currency

Novčana jedinica


JournalType (Vrsta temeljnice)

Omogućeno je pretraživanje po šifri vrste temeljnice i po ID-ju vrste temeljnice.

JournalType

Podatak

Opis

Code

Šifra vrste temeljnice

DisplayCode

Šifra vrste temeljnice za prikaz (različita u zavisnosti od lokalizacije)


PostalCode (Pošta)

Omogućena je pretraga  pošte po ID-ju pošte i prikaz pošta za pojedinačnu državu.

PostalCode

Podatak

Opis

Code

Poštanski broj

City

Grad pošte

Country

Država pošte


VatRate (Stopa PDV)

Omogućena je pretraga po šifri stope PDV-a za određeni datum, pretraga po ID-ju stope PDV-a na odrđeni datum i prikaz svih stopa PDV-a na određeni datum.

VatRate

Podatak

Opis

Code

Šifra stope PDV

Percent

Procenat PDV na određeni datum

U ovom tekstu