Uređivanje izvoda banke

1. Izaberemo izvod banke, koji želimo da uredimo klikom na datum izvoda

2. Kliknemo na Uredi ukoliko je izvod u nacrtu ili

2.a)  Ukoliko je izvod potvrđen potrebno je:

- otkazati izvod klikom na Otkaži potvrđivanje

- otkazivanjem već potvrđenog izvoda briše se njegov nalog za knjiženje u dvojnom knjigovodstvu i otkazuje zatvaranje otvorenih stavki na izvodu, dok povezivanje sa stavkama  za zatvaranje ostaje da bi se nakon ponovnog potvrđivanja izvoda otvorene stavke ponovo zatvorile.

- sada izvod banke postaje nacrt dokumenta i imamo dugme Uredi.

 

Uređivanje osnovnih podataka na izvodu banke

Uredimo osnovne podatke vezane za izvod (Datum izvoda, Broj izvoda,...)
 

Uređivanje redova izvoda banke:

1. Podatke u redovima izvoda banke uređujemo klikom na ikonicu olovke na početku reda.

2. Podaci će se prikazati u polju za unos redova, gde ih možemo promeniti.

3. Stavke se menjaju na isti način kao i kada se unose novi redovi, samo se iznos, koji je uvezen datotekom ne menja.

4. Kad smo uredili stavku, kliknemo na Sačuvaj red.

 

Brisanje reda izvoda

1. Pronađemo red izvoda koji želimo da izbrišemo.

2. Kliknemo na krstić (X) na kraju reda koji želimo da izbrišemo.

 

Dodavanje redova izvoda

1. Na izvod dodajemo red tako što, u polje za unos upišemo odgovarajuće podatke:

  • za zatvaranje primljenog ili izdatog računa ili
  • knjiženje direktno na konta

2. Upišemo iznos u duguje ili potražuje.

3. Kliknemo Sačuvaj red

 

Nakon uređivanja izvoda biramo:

  • Sačuvaj (dokument će biti sačuvan, ali neće biti proknjižen u knjigovodstvu i otvorene stavke neće biti zatvorene)
  • Potvrdi (dokument će biti proknjižen u knjigovodstvu i stavke će biti zatvorene) ili
  • Potvrdi i nov (isto kao potvrdi, samo što se automatski otvori prozor za unos novog izvoda).
U ovom tekstu