Prodaja u kojoj nam treba oporezovati samo RUC

Kada imamo prodaju (npr. polovna dobra, turističke agencije i dr) preko izdatog računa gde imamo deo iznosa na koji se ne obračunava PDV, način rada je sledeći:

 


1. Podešavanje > Periodi za PDV 

  • označimo kakav obveznik smo u sistemu PDV (mesečni ili tromesečni)
  • štikliramo svuda da je cena sa PDV i dobijamo tek tada opciju Obračun PDV na razliku u ceni, štikliramo ovu opciju
  • kliknemo na Sačuvaj

Ovim smo podešavanje za PDV završili. Slika ispod. Naredni korak je unos izdatog računa.

 

 

2. Poslovanje > Izdati računi > Nov:

  • zaglavlje računa unosimo klasično: kupca, datume, rabat i ostale podatke
  • artikal, uvek je sa nekom stopom PDV! Unosimo artikal
  • popunimo podatak za POPDV (na slici je proizvoljno stavljen, ne gledajte dato polje)
  • i popunjavamo polje Neoporeziva vrednost. Ovo je iznos na koji se neće obračunavati porez. Dakle, iznos za plaćanje kupcu će da bude umanjen za iznos ovde. AKO artikal ne treba da ima neoporezivi deo- onda ostaje ovde nula.
  • unesemo cenu, sačuvamo red
  • dve slike ispod daju prikaz unosa i sačuvanog reda

Kada je sačuvan red:

 

Kada račun završimo, kliknemo na Izdaj, ovakav je nalog za knjiženje, deo za PDV:

 

 

Ovako izgleda deo računa sa stavkom artikla, kada ga odštampamo. 

 

NAPOMENA:

Na ovom račun smo imali samo jednu stavku kojoj nismo ceo iznos oporezovali. Da je bilo i drugih stavki kojima se ceo iznos oporezuje- račun bi imao i podatak o PDV. I nalog i imao oporeziv deo PDV.


U ovom tekstu