Automatski konti

Uz pomoć automatskih konta korisnici imaju potpunu kontrolu nad automatskim knjiženjima u svim modulima programa.

 

U pregledu Automatskih konta, koja se nalazi u Šifarnicima, možemo odrediti drugi konto knjiženja za određenu operaciju, umesto onog koji je sistemski određen.

Ako nam trenutni način knjiženja odgovara, nije potrebno ništa podešavati i menjati!

 

Kako pronaći podatak koji treba promeniti ako želimo drugačije da knjižimo?

  1. Najlakše je potražiti podatak pomoću konta, za koji želimo da promenimo.
  2. Ako želimo, na primer, da knjižimo izdat račun sa uslugama na konto 20400, a ne na 2040 na koji se sada automatski knjiži izdat račun, potražimo na pregledu konto 2040…
    (moramo imati napravljen konto 20400)
  3. Kliknemo na Šifru i zatim Uredi.
  4. Izaberemo drugi konto, na tom mestu možemo dodati novi konto u šifarnik.
  5. Sačuvamo. Nov konto će se prikazati na pregledu.

 

U prikazanom primeri od tog trenutka, sva potraživanja od kupaca u zemlji će se knjižiti na 20400.

Na isti način menjamo sva ostala automatska knjiženja u programu.

 

Promena ne utiče na već knjižene poslovne događaje.

Ako želimo da ispravimo knjiženja već knjiženih poslovnih događaja, to možemo da uradimo na dva načina:

  • svaki dokument odnosno obračun da otkažemo i ponovo ga potvrdimo (tada će se uvažiti nova podešavanja za knjiženje) ili
  • ako je veći broj knjiženja u pitanju, možeko iskoristiti alata za automatsku zamenu konta knjiženja već knjiženih naloga za knjiženje.
U ovom tekstu