Datum za PDV u primljenim računima

Na unosu primljenih računa u zaglavlju računa pored datuma (datum računa, datum prometa, datum prijema) imamo tačkice kojima određujemo prema kom datumu će primljen račun biti prikazan u PDV evidencijama.


Program će ovu tačku uvek predlagati na polju Datum prijema, a mi to možemo izmeniti ukoliko želimo da se račun prikaže u PDV evidencijama prema Datumu računa ili prema Datumu prometa stavljanjem tačke kod tog datuma.

U ovom tekstu