Masovne obrade na novim modulima

Dodali smo u masovnim obradama sledeće mogućnosti:


1. U Izdatim računima > Masovne obrade > Masovno izdavanje i štampanje

2. Poslovanje > Službena putovanja > Štampanje putnih naloga > Možemo masovno ištampati putne naloge


Sve što u programu štampamo putem masovnih obrada više se neće nalaziti u odloženim obradama, već ćete nakon završetka koraka u masovnim obradama dobiti sledeću opciju:

Kada kliknemo na masovno štampanje, PDF dokument će se  sačuvati na našem računaru.

U ovom tekstu