Unos početnog stanja zaliha

Pokretanje modula zaliha: Poslovanje > Zalihe

* Korišćenje prodajnih cena na prometu zaliha- štikliranjem dobijamo i taj podatak prodajne cene da popunima IAKO će taj podatak biti samo informativno tu.
Ako ne štikliramo nemamo unos prodajne cene. Ponavljamo, ovaj podatak je samo kao informacija, ne knjiži se i ne pamti dalje. 

* Smanjivanje zaliha neposredno računom - ako označimo, čim izdat račun kliknemo na Izdaj odmah se pravi automatski smanjivanje zaliha.
Ovaj podatak možemo kasnije u Podešavanje/ Oragnizacija da ispravimo

* Vođenje artikala po serijama- ukoliko imamo serije, ovo štikliramo

* Datum početnog stanja- datum koji upišemo biće nam datum početnog stanja posle klika na dugme POTVRDI

 

Ukoliko želite da radite kroz više skladišta/magacina, potrebno je da prvo otvorimo skladište novo, pogledajte OVDE kako se otvara novo skladište. 

 

Sada, kada otvorimo zalihe, zatiče nas dokument početnog stanja u nacrtu (zelene boje) sa datumom koji smo stavili u pokretanju zaliha.

 

Sada još uvek možemo prekinuti obradu zaliha, kliknemo na dugme Prekid obrade zaliha.

 

Ili krećemo sa unosom podataka, klik na Početno stanje - prosečne cene  > Uredi...         

 

Pri unosu početnog stanja imamo dve mogućnosti:

 

1. ako imamo početno stanje

- U polju SKLADIŠTE odaberemo u koje skladište ide ovaj artikal
- u polju artikal odaberemo koji je artikal u pitanju
- sada prelazimo na podatke o količini, ceni....
- popunjavamo podatke o količini 
- popunjavamo iznos nabavne  cene ili vrednosti te količine (program onda ili količinu množi sa cenom ili vrednost deli sa količinom)
- sačuvamo red
- redom unosimo sve artikle na stanju...
- na kraju kad sve unesemo klik na Potvrdi za potvrđivanje 

 

2. samo klik na Potvrdi za potvrđivanje praznog dokumenta ako nemamo početno stanje

 

NAPOMENA: Početno stanje se ne knjiži ovde u zalihama, uneli smo ga finansijski kroz početno stanje u dvojnom knjigovodstvu!!!

 

 

U ovom tekstu